ข้อตกลงการรับบริจาค
1. ทางเว็บมิได้ทำการค้าหรือหาประโยชน์เชิงพาณิชย์กับไฟล์ใดๆในเว็บทั้งสิ้น
2. ทางเว็บรับบริจาคเพื่อนำเงินไปดูแลรักษาเครื่อง server เช่นค่าวางเครื่อง, อัพเกรดฮาร์ดแวร์และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากการดำเนินการเว็บ เพื่อให้เว็บสามารถดำเนินการต่อไปได้เท่านั้น
3. สมาชิกที่บริจาคจะได้รับการปรับคลาสเป็น VIP และจะมีได้ติดดาว หลังชื่อตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิก VIP
4. ตลอดเวลาที่เป็นสมาชิก VIP ทางเว็บจะไม่คิดค่าเรโช และค่าดาวน์โหลดของสมาชิก VIP จะินิ่งสนิท


อัตราการบริจาค โดย ทรูมันนี่ ซื้อได้ที่ เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา

บริืจาค จำนวนวัน ค่าอัพโหลด
50 บาท 7 วัน -
90 บาท 14 วัน -
150 บาท 25 วัน 10 GB
300 บาท 65 วัน 30 GB
500 บาท 150 วัน 50 GB
1000 บาท 330 วัน 100 GBกรุณาส่งเลขบัตรทรูมันนี่ 14 หลักมาที่
ทางเว็บจะใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงในการตรวจสอบ แล้วจะส่งลิงค์ไปให้คุณทางอีเมล(ห้ามเร่ง ยิ่งเร่งยิ่งช้า)
ถ้าคุณไม่ได้รับเมลจากเว็บภายใน 24 ชั่วโมงให้เช็คใน spam, junk หรือ bulk ด้วยนะครับ